2007-11-20 18:48:31 CET

2007-11-20 18:48:31 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Nokia - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Deutsche Bank AG:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %


Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Deutsche Bank AG:n ja sen määräysvallassa   
olevien yhteisöiden omistusosuus (osakkeet ja niihin oikeuttavat        
rahoitusinstrumentit) on alittanut 5 % Nokian osakepääomasta 19.11.2007.    

Deutsche Bank AG on rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Frankfurtissa Saksassa. 
Edellinen ilmoitus koskien Deutsche Bankin omistusosuutta Nokiassa tehtiin   
19.11.2007.                                   
                                        
Lisätietoja lehdistölle:                            
                                        
Nokia                                      
Viestintäosasto                                 
Puh. 07180 34900                                
Sähköposti: press.office@nokia.com                       
                                        
www.nokia.fi                                  
www.nokia.com