2023-06-08 13:30:00 CEST

2023-06-08 13:30:12 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Wärtsilä - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano


Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 8.6.2023 klo 14.30

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat jäsenet:

  · Petra Hedengran, lakiasiainjohtaja, hallinnointijohtaja, Investor AB, Invaw
Invest AB:n nimeämänä
  · Markus Aho, johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  · Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  · Carl Pettersson, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  · Tom Johnstone, Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä,
joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on
Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa
määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella
yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen
kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan
tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen
ja muuttaminen tarvittaessa sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja
elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme
kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme
huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500
omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79
maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri
maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com