2021-04-09 08:20:53 CEST

2021-04-09 08:21:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
INVL Baltic Farmland - Metinė informacija

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė informacija


Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com

Priedai