2022-07-04 11:29:29 CEST

2022-07-04 11:29:29 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Sjóvá-Almennar tryggingar hf - Breytingar á eigin hlutum félags

Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Sjóvá-Almennar tryggingar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 26 keypti Sjóvá 2.676.000 eigin hluti að kaupverði 88.308.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
27.6.202210:46:3880.00033,202.656.000
27.6.202213:59:48812.00033,2026.958.400
28.6.202214:47:26892.00033,0029.436.000
30.6.202214:22:02335.61632,8011.008.205
30.6.202214:44:41556.38432,8018.249.395
Samtals 2.676.000 88.308.000
     

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 13. maí 2022.

Sjóvá átti 25.699.593 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 28.375.593 eigin hluti eða sem nemur 2,33% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 13.599.157 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,12% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 441.084.635 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.434.884 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 2,65% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 30. júní 2023, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/​1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Nánari upplýsingar veitir:

Andri Már Rúnarsson í síma 772-5590 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is