2024-02-23 10:41:00 CET

2024-02-23 10:41:10 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Afarak Group SE - Tilinpäätöstiedote

AFARAK GROUP SE:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023


09:45 Lontoo, 11:45 Helsinki, 23.2.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023

  H2/23H2/2220232022
Liikevaihto            MEUR58,3106,6153,7198,7
KäyttökateMEUR1,529,216,653,7
LiikevoittoMEUR0,628,215,052,3
Tulos ennen verojaMEUR-0,226,612,049,2
Tulos – jatkuvat toiminnotMEUR-0,523,510,044,7
Tulos – lopetetut toiminnotMEUR0,00,00,02,9
Kauden tulosMEUR-0,523,510,047,6
Osakekohtainen tulosEUR0,000,090,040,19
Käyttökate-%%2,527,410,827,1
Liikevoitto-%%1,226,59,826,3
Tulos-%%-0,324,97,824,8
Henkilöstö (kauden lopussa) 595600595600

VUODEN 2023 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

 • Vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 58,3 (H2/2022: 106,6) miljoonaan euroon;
 • Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti laski 23,5 % 7 854 (H2/2022: 10 880) tonniin;
 • Louhitut tonnit kasvoivat merkittävästi, 86,2 %, 173 629 (H2/2022: 93 253) tonniin;
 • Konsernin käyttökate laski 1,5 (H2/2022: 29,2) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli 2,5 % (H2/2022: 27,4 %);
 • Liiketulos oli 0,6 (H2/2022: 28,2) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,2 % (H2/2022: 26,5 %);
 • Kauden tappio oli -0,5 (H2/2022: voittoa 23,5) miljoonaa euroa;
 • Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2023 toisella puoliskolla oli 1,3 (H2/2022: 21,1) miljoonaa euroa;
 • Konsernin korollinen velka pysyi samalla tasolla ja oli 3,1 (31.12.2022: 2,2) (30.6.2023: 3,8) miljoonaa euroa;
 • Rahavarat 31.12. olivat 18,0 (31.12.2022: 12,4) (30.6.2023: 19,9) miljoonaa euroa.

KOKO VUODEN 2023 YHTEENVETO

 • Konsernin liikevaihto oli edellisvuotta pienempi, 153,7 (2022: 198,7) miljoonaa euroa;
 • Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 20,6 % 20 709 (2022: 26 085) tonniin;
 • Louhitut tonnit kasvoivat 154,3 % 336 601 (2022: 132 362) tonniin;
 • Käyttökate laski vuoden aikana 16,6 (53,7) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 15,0 (2022: 52,3) miljoonaa euroa;
 • Koko vuoden 2023 voitto oli 10,0 (2022: 47,6) miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2024

Intian ja Kiinan tulovirrat näyttävät pienenevän korkeiden logistiikkakustannusten (vrt. Suezin kanavan tilanne) ja jonkin verran kovenevien sisäisten vaatimusten vuoksi. Tästä syystä odotamme hieman ystävällisempää markkinanäkymää ainakin vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle. Myös korkojen pitäisi laskea vuoden 2024 aikana.

Afarak on ollut jo useiden vuosien ajan ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja, joka on kriittinen materiaali ilmailu-, auto-, vihreän energian ja useiden muiden teollisuudenalojen tuotannossa.

Jouduimme vähentämään standardilaatujen tuotantoa, koska emme voineet tuottaa ja myydä niitä taloudellisesti vastuullisesti, mutta jatkamme tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista selviytyäksemme yhä paremmin epäsuotuisista markkinaolosuhteista. Odotamme marginaalipaineen jatkuvan ainakin H1/2024 ajan johtuen ruostumattoman terästeollisuuden heikosta tilasta, lähinnä Euroopassa.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus esittää yhtiökokoukselle uutta osinkopolitiikkaa. Konserni tarkastelee jatkossa osinkonsa osakkeenomistajille joko pääomanpalautuksen tai osingon kautta. Tavoitteena on että kunkin tilikauden osinkosuhde on vähintään 10 % (kymmenen prosenttia) Afarak-konsernin koko vuoden käyttökatteesta. Tämä uusi politiikka antaa hallitukselle mahdollisuuden tehdä harkittuja markkinaolosuhteisiin perustuvia päätöksiä ja jatkaa samalla positiivisten tulosten jakamista osakkeenomistajien kanssa.

TOIMITUSJOHTAJA KONSBRUCK

Edellisessä tiedotteessamme totesimme:

”Odotamme haastavan markkinaympäristön jatkuvan toisella vuosipuoliskolla, jossa maailmanmarkkinahinnat jatkuvat edelleen heikkoina yhdistettynä alhaiseen kysyntään. Paljon riippuu keskuspankkien inflaatiostrategiasta, poliittisista päätöksistä, kuten Yhdysvaltain inflaatiota vähentävästä laista, EU:n ehdottamasta Vihreästä Sopimuksesta ja nykyisten geopoliittisten jännitteiden jatkokehityksestä sekä Euroopassa että Kaakkois-Aasiassa.”

Olimme todistetusti oikeassa. Vuotta 2023 leimasivat erittäin hitaat markkinat ja Venäjän tuontimateriaalin aiheuttamat vakavat hintapaineet sekä muiden Intiasta ja Kiinasta tuotujen materiaalien voimakas paine. EU:lta kesti aivan vuoden 2023 loppuun asti, jotta venäläisten ferroseosten tuonti pakotelistalle asetettiin. Myös korkeat korot ja rahtikustannukset vaikuttivat marginaaleihimme. Siitä huolimatta pysyimme kannattavina ja kassapositiivisina.

Odotusten mukaisesti ferroseossegmentti menestyi edelleen hyvin ja paransi konsernin kannattavuutta.
Odotamme positiivista kehitystä tällä segmentillä edelleen vuonna 2024.

Olemme vieneet eteenpäin Magnokromi-tehtaamme kairaus- ja tutkimustyötä ja odotamme täydellisen ja päivitetyn toteutettavuustutkimuksen (feasibility study) valmistuvan toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Kaikki edellä mainittu pitäen mielessä, esittelemme edelleen vuonna 2023 yhtä AFARAKin historian parhaista tuloksista, mikä on suurelta osin sitoutuneiden kollegoideni ja johtoryhmän saavutus.
Haluan kiittää jokaista loistavasta työstä.

Helsingissä, 23.2.2024

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Liite