2007-08-20 08:20:00 CEST

2007-08-20 08:20:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Salcomp Oyj - Pörssitiedote

EHDOTUS SALCOMPIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI


Salcomp Oyj	Pörssitiedote 20.8.2007 klo 09.20                 

EHDOTUS SALCOMPIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI                   

Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin
50 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan 4.9.2007 kokoontuvalle 
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistettaisiin viisi (5) ja että vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen    
päättymisen saakka hallituksen jäseninä jatkaisivat Kari Vuorialho, Andreas   
Tallberg ja Jorma Terentjeff sekä uusiksi jäseniksi valittaisiin Mats Heiman ja 
Peter Hofvenstam.                                

Mats Heiman, 57, on Nordstjernanin Senior Investment Manager. Hän on      
ruotsalaisten KMT, Sirius Machinery ja GP Plastindustri -yhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajana. Hän on myös ruotsalaisten Etac, Vingruppen i Norden ja VinUnic 
-yhtiöiden hallitusten jäsen.                          

Peter Hofvenstam, 42, on Nordstjernanin Senior Vice President. Hän on Ramirentin
hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen seuraavissa yhtiöissä : Exel, 
GP Plastindustri, Scandstick ja Sirius Machinery.                


Salo 20.8.2007                                 

SALCOMP OYJ                                   

HALLITUS                                    

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114               
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216                  

JAKELU:                                     
Pohjoismainen Pörssi, Helsinki                         
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.salcomp.com