2023-06-02 08:00:00 CEST

2023-06-02 08:00:11 CEST


Swedish
Stora Enso Oyj - Finansiell kalender

Stora Ensos publicering av finansiell information och årsstämma under 2024


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2023-06-02 kl. 9.00 EEST

Publiceringsdatum 2024
Under 2024 kommer Stora Enso Oyj att publicera fyra delårsrapporter. Publicering
kommer att ske enligt följande:

Torsdagen den 1 februari 2024  Bokslutskommuniké 2023
Torsdagen den 25 april 2024    Delårsrapport januari-mars 2024
Onsdagen den 24 juli 2024      Halvårsrapport januari-juni 2024
Torsdagen den 24 oktober 2024  Delårsrapport januari-september 2024

Delårsrapporter publiceras cirka kl. 8.30 EET. Stora Enso tillämpar en så kallad
tyst period på 30 dagar innan de ekonomiska rapporterna offentliggörs.
Årsredovisning
Stora Enso Oyj:s årsredovisning 2023 med bokslutet och styrelsens
förvaltningsberättelse kommer att publiceras på företagets webbplats under
veckan som börjar den 12 februari 2024.
Årsstämma
Stora Enso Oyj:s årsstämma avses hållas onsdagen den 20 mars 2024. Stora Ensos
styrelse fattar beslut om att sammankalla stämman i ett senare skede.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso
tel. +4672241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin.
Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade
om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av
träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick
omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq
Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom
handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso
tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691