2022-08-09 18:00:00 CEST

2022-08-09 18:00:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Sitowise Group Plc - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Sitowise Group Oyj - omien osakkeiden hankinta 9.8.2022


Sitowise Group Oyj (LEI: 743700HOHMOHAANHFF73) on hankkinut omia osakkeitaan
(ISIN: FI4000480215) seuraavasti.

Nasdaq Helsinki Oy (XHEL):

Päivämäärä        9.8.2022
Pörssikauppa       Osto
Osakelaji         SITOWS
Osakemäärä, kpl      3 567
Keskihinta/osake, euroa  5,4906
Kokonaiskustannus, euroa 19 584,97

Yhtiön hallussa on 9.8.2022 tehtyjen kauppojen jälkeen 199 445 omaa osaketta
(SITOWS).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Sitowise Group Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg              Antti Väliaho

Lisätietoja

Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, puh. +358 40 759
3320

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän
kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme
kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja
rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla
vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on
kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021
liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000
asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
kaupankäyntitunnuksella SITOWS. www.sitowise.com08098524.pdf