2022-05-25 15:15:00 CEST

2022-05-25 15:15:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Valoe Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Valoe Oyj:n ja Winancen väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvä vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi


Valoe Oyj                        Pörssitiedote 25.5.2022 klo 16.15

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winancen pyynnön konvertoida 50.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,07 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 714.285 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 24.552.544 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 25. päivänä toukokuuta 2022

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

        

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.