2023-06-02 11:05:00 CEST

2023-06-02 11:05:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Metso Corporation - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta


Metso Oyj:n pörssitiedote 2.6.2023 klo 12:05 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän
mukaisen Metson osakkeita ja Metson osakkeiden hankintaan oikeuttavia
rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n hallinnoimien
rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusmäärä ylitti 5 prosentin
kynnyksen 31.5.2023. BlackRock, Inc:lla oli tuolloin hallussaan 41 424 587
Metson osaketta, mikä vastaa 4,99 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä
ja äänistä. BlackRock, Inc:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä oli 886
084 osaketta, mikä vastaa 0,10 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä.
BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusmäärä 31.5.2023
oli 42 310 671 osaketta, mikä vastaa 5,10 prosenttia Metson osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänistä. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 828
972 440 kappaletta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

            % osakkeista  % osakkeista ja äänistä  Yhteensä %
            ja äänistä  rahoitusvälineiden kautta (7.A + 7.B)
             (7.A)        (7.B)
Osuus liputusrajan    4,99 %       0,10 %       5,10 %
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä       Alle 5 %      Alle 5 %      Alle 5 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

A: Osakkeet ja äänet
                 Osakkeiden           Osakkeiden
                 ja äänten            ja äänten
                 lukumäärä,            %-osuus
                  kpl
   ISIN-koodi       Suora    Välillinen    Suora
Välillinen
             (AML 9:5)    (AML 9:6   (AML 9:5)    (AML 9:6
                      ja 9:7)            ja 9:7)
FI0009014575               41 424 587           4,99 %
YHTEENSÄ A            41 424 587            4,99 %

B: AML:n 9 luvun 6 a
§:ssä tarkoitetut
rahoitusvälineet
 Rahoitusvälineen  Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden
Osakkeiden ja
   luonne                        ja äänten  äänten %
-osuus
                              lukumäärä
American Depositary  N/A     N/A     Osake    2 175     0,00
%
   Receipt                 -omistus
 (FI0009014575)
 Securities Lent   N/A     N/A     Osake    794 600    0,09
%
                        -omistus
    CDF      N/A     N/A    Nettoarvon   89 309    0,01
%
                        tilitys
                       YHTEENSÄ B  886 084    0,10
%

Metso Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien
jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja
tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia-
ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.
Yhdessä luomme positiivista muutosta.


Metson pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50
maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa.  Yhtiön
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com (https://www.metso.com/fi/),
twitter.com/metsoofficial