2022-01-24 13:30:00 CET

2022-01-24 13:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Investors House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset


Investors House Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 24.1.2022 klo 14.30

Investors House Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varojenjakona yksi (1) euro kutakin yhtiön osaketta kohden.

Varojenjaon täsmäytyspäivä on 26.1.2022 ja varojenjako maksetaan 2.2.2022 alkaen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.2.2022 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi .

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Vuoden 2021 lopun kiinteistömyyntien ja positiivisen operatiivisen tuloskehityksen jälkeen yhtiöllä on vahva sotakassa. Käytämme tätä kasvuinvestointeihin sekä palautamme osakkeenomistajille pääoman, jota emme tarvitse näköpiirissä olevassa liiketoiminnassa. Tästä varojen palauttamisesta yhtiökokous teki tänään päätöksensä. Liiketoiminnallisesti pyrimme jatkamaan kannattavuuskehitystä, joka on mahdollistanut perusosinkojen kasvun kuuden peräkkäisen vuoden ajan. Tavoitteena on 10 peräkkäisen vuoden perusosingon kasvu, jolloin Investors House olisi maan ensimmäisen kiinteistöalan osinkoaristokraatti.’’

Helsingissä 24.1.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi