2022-01-24 17:28:37 CET

2022-01-24 17:28:37 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reitir fasteignafélag hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 3


Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti endurkaupaáætlun félagsins þann 16. desember 2021 og var henni hrint í framkvæmd þann 17. desember 2021, sbr. tilkynningu til kauphallar þann 16. desember 2021. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. 

Í 3. viku 2022 keypti Reitir fasteignafélag hf. 500.000 eigin hluti að kaupverði 43.625.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr.)Eigin hlutir eftir viðskipti
19.1.202214:40250.00087,00021.750.00014.504.944
21.1.202215:05250.00087,50021.875.00014.754.944
  500.000 43.625.00014.754.944

Reitir hafa nú keypt samtals 4.916.976 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 89,40% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 423.019.421 kr. sem samsvarar 84,60% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Reitir eiga nú samtals 14.754.944 eigin hluti, eða um 1,90% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun verða að hámarki keyptir 5.500.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 500 milljónir króna. 

Nánari upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is