2022-12-05 21:30:00 CET

2022-12-05 21:30:17 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 05.12.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
05.12.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 05.12.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XHEL      260 000   10,10         2 626 052,00
CEUX      240 000   10,08         2 420 336,96
TQEX      36 000   10,08         362 819,55
XSTO      240 000   10,07         2 416 602,28
XCSE      28 000   10,10         282 816,90
Yhteensä    804 000   10,09         8 108 627,70

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,9185 ja DKK/EUR 7,4371
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 11 832 125 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com