2023-09-29 21:30:00 CEST

2023-09-29 21:30:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 29.09.2023


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
29.09.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 29.09.2023 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Markkinapaikka|Osakkeiden|Painotettu keskihinta|Kulut yhteensä, euroa * **|
| (MIC-koodi) |lukumäärä |osakkeelta, euroa* **|             |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XHEL     |39 993  |10,41        |416 463,11        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|CEUX     |104 088  |10,40        |1 082 761,62       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XSTO     |37 661  |10,39        |391 357,57        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XCSE     |9 615   |10,41        |100 096,60        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Yhteensä   |191 357  |10,40        |1 990 678,89       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,5254 ja DKK/EUR 7,4572
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 4 371 347 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com