2023-01-27 08:30:00 CET

2023-01-27 08:30:04 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stora Enso Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Stora Enso ändrar sin segmentrapportering


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2023-01-27 kl. 9.30 EET

Stora Ensos redovisning av segment ändrades den 1 januari 2023, till följd av
den pågående omorganisationen av divisionen Paper samt förändringar i
rapporteringen av framväxande verksamheter inom divisionen Packaging Solutions.
Divisionen Paper upphörde den 1 januari 2023, och redovisas fortsättningsvis
inte som ett separat segment. Från och med den 1 januari 2023 redovisas
anläggningarna i Maxau och Hylte inom segmentet Övriga tills dess att
avyttringarna har slutförts. Anläggningarna i Langerbrugge och Anjala, vilka
stannar kvar inom Stora Enso, redovisas som en del av divisionen Packaging
Materials.
Från och med den 1 januari 2023 förflyttades rapporteringen av framväxande
verksamheter inom divisionen Packaging Solutions, inklusive formpressad fiber,
biokompositer och Selfly Stores, till segmentet Övriga.
Omräknade jämförelsesiffror kommer att offentliggöras före publiceringen av
delårsrapporten för Q1 2023.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +4672241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av
bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är
övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan
tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021
uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R).
Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com (https://www.storaenso.com/sv-se/investors)
STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691