2022-10-04 00:27:00 CEST

2022-10-04 00:27:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reitir fasteignafélag hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 39


Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 23. september 2022 og var henni hrint í framkvæmd þann 26. september 2022, sbr. tilkynningu til kauphallar þann 23. september 2022. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. 

Í 39. viku 2022 keypti Reitir fasteignafélag hf. 277.177 eigin hluti að kaupverði 23.991.576 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverðHlutir í eigu Reita eftir viðskipti
26.9.202215:2677.17788,006.791.57611.077.177
28.9.202214:29100.00086,008.600.00011.177.177
29.9.202209:37100.00086,008.600.00011.277.177
Samtals 277.177 23.991.57611.277.177


Reitir hafa nú keypt samtals 277.177 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 4,3% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 23.991.576 kr. sem samsvarar 4,1% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Reitir eiga nú samtals 11.277.177 eigin hluti, eða um 1,48% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun verða að hámarki keyptir 6.500.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 585 milljónir króna.

Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is