2023-10-02 08:00:00 CEST

2023-10-02 08:00:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Exel Composites Oyj - Sisäpiiritieto

Exel Composites julkaisee muutosstrategian saavuttaakseen kannattavaa kasvua komposiittiratkaisuilla vastuullisuustarpeiden ohjaamana


EXEL COMPOSITES OYJ               SISÄPIIRITIETO               2.10.2023 klo
9.00

Exel Composites julkaisee uuden strategiansa tulla integroidummaksi
pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelijaksi ja
valmistajaksi sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin
sovelluksiin. Muutos mahdollistaa yhtiön kasvun ja pitkän aikavälin arvon
luomisen sidosryhmille. Exel järjestelee myös toimintonsa uudelleen
parantaakseen tulosta ja tukeakseen kasvua. Tehtävät panostukset mahdollistavat
yli 200 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon sekä kaksinumeroisen
liikevoittoprosentin saavuttamisen seuraavien viiden vuoden aikana.

Uuden strategiansa mukaisesti Exel lisää toimenpiteitä vastuullisuustarpeiden
ajamissa suurissa ja nopeasti kasvavissa energiamuutokseen ja hiilestä
irtautumiseen liittyvissä sovelluksissa. Exel keskittyy lisääntyvässä määrin
vahvan kasvupotentiaalin toimialoille, joiden tuotetarpeet ovat vakioidumpia ja
volyymit korkeampia. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi tuulivoima,
rakentaminen, infrastruktuuri ja kuljetus.

Kasvavan volyymisovellusten liiketoiminnan lisäksi, Exel jatkaa menestyksekkään,
räätälöityihin profiileihin keskittyvän liiketoimintansa kehittämistä. Tässä
liiketoiminnassa Exel jatkaa pitkän tutkimus- ja kehityskokemuksensa sekä vahvan
tuotanto-osaamisensa hyödyntämistä auttaakseen asiakkaita kehittymään ja
käyttämään komposiitteja sekä olemassa olevissa että uusissa sovelluksissa.
Räätälöityihin profiileihin keskittyvä liiketoiminta toimii myös tärkeänä
myyntikanavana tuoden uusia mahdollisuuksia volyymiliiketoimintaan sovelluksen
kasvaessa ja vaatiessa korkeampia tuotantovolyymeja.

Varmistaakseen kasvavan asiakasyhteistyön ja tehokkaat toiminnot, Exel
järjestäytyy kahteen asiakaskeskeiseen liiketoimintayksikköön, joista toinen
keskittyy volyymiratkaisuihin ja toinen räätälöityihin ratkaisuihin. Exel
palvelee volyymituoteasiakkaita niille kohdistetuilla asiakaspalvelutiimeillä ja
tehtailta, jotka ovat erittäin tehokkaita jatkuvan tuotannon ajamisessa.
Räätälöityjen ja erikoistuotteiden asiakkaita Exel palvelee paikallisella
myyntiverkostolla ja räätälöityyn tuotantoon erikoistuneella globaalilla
tehdasverkostolla. Komposiittiratkaisujen suunnittelu- ja kehityskapasiteettia
lisätään molemmissa liiketoimintayksiköissä, jotta varmistetaan asiakkaille
mahdollisuus helposti valita ja käyttää komposiitteja sovelluksissaan.

Tehdasverkosto järjestetään uusien liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaisesti.
Osana uutta strategiaa Exel arvioi tehdasverkostonsa uudelleen ja pyrkii
suurempiin tuotantoyksikköihin, jotka ovat skaalautuvia, tehokkaampia ja
paremmin resursoituja. Tehdasverkoston uudelleenjärjestäminen tarjoaa
asiakkaille heille sopivimman tuotantoverkoston samalla kuin Exel voi keskittää
ja tehostaa toimintojansa sekä mahdollistaa tarvittavat investoinnit
suunnitteluun ja tekniikkaan. Osana tehdasverkoston uudelleenarviointiprosessia,
Exel suunnittelee strategisen selvitystyön aloittamista kolmella tehtaallaan
määritelläkseen niiden roolin ja tarpeellisuuden uudessa toimintamallissa.
Yksityiskohtia ja päätöksiä tehdasverkoston strategisesta selvitystyöstä
julkaistaan suunnittelun edetessä.

Kahden erillisen liiketoimintayksikön uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden
2024 alusta alkaen.

“Olemme tunnistaneet uudessa strategiassamme useita houkuttelevia, korkean
kasvupotentiaalin toimialoja ja keinoja Exelille hyötyä niistä. Uskomme, että
komposiittiratkaisujen käyttö kasvaa tulevaisuudessa. Tämä vahvistaa
luottamustamme tarkoitustamme kohtaan ratkaista haasteita ja säästää resursseja
komposiittien avulla. Samanaikaisesti näemme, että teollisuus on muutoksessa.
Asiakkaat etsivät erilaisia teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja. Exelin tulee
ajaa positiivista muutosta omien toimintojensa kautta valmistautuessaan
tulevaisuuden kasvuun ja varmistaakseen, että se kykenee täyttämään asiakkaiden
muuttuvat tarpeet myös jatkossa. Vastuullisuutta, tehokkuutta ja asiakkaiden
kanssa läheisempää yhteistyötä korostavan päivitetyn strategian avulla, voimme
olla tärkeä yhteistyökumppani asiakkaillemme matkalla yhteisten tavoitteiden
saavuttamisessa ja ylittämisessä”, sanoo toimitusjohtaja Paul Sohlberg.

Kutsu lehdistötilaisuuteen tänään kello 13.00

Exel kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat tänään 2.10.2023 kello
13.00 verkossa järjestettävään tilaisuuteen keskustelemaan päivän
julkistuksesta. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Paul Sohlberg ja
talousjohtaja Mikko Rummukainen.

Esitys on englanninkielinen ja tilaisuuteen voi osallistua tästä linkistä: Liity
kokoukseen tästä (https://teams.microsoft.com/l/meetup
-join/19%3ameeting_YWM1ZTI4ZGEtNDRhNi00MTc2LTlmNzAtNzI5ODIxMTE4ZjBm%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9f8eaa3-8213-467f-9971
-5d2b15d45183%22%2c%22Oid%22%3a%22d935cd15-253a-4a21-a465-e445ad234df8%22%7d)

Linkki lähetykseen on saatavilla myös Exelin verkkosivuilta: investors
-fi.exelcomposites.com

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Exelin verkkosivuilla: investors
-fi.exelcomposites.com

Pääomamarkkinapäivä

Exel järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä ja webcast-lähetyksenä
13.11.2023. Tapahtumassa kerrotaan tarkemmin strategiasta ja siellä on
mahdollista tavata yhtiön johtohenkilöitä.

Lisätietoja:

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040864 3000,
sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Composites Oyj