2022-06-30 21:45:01 CEST

2022-06-30 21:45:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Puuilo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Puuilo Oyj on päättänyt omien osakkeiden hankinnan


Puuilo Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.6.2022 klo 22:45

Puuilo Oyj on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Kuten 17.6.2022 tiedotettiin, Puuilo Oyj:n hallitus päätti käyttää 17.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 22.6.2022 ja päättyivät 30.6.2022. Tämän jakson aikana Puuilo hankki 315 000 omaa osaketta keskihintaan 4.9020 per osake. Määrä vastaa noin 0,37 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 84 776 953 osaketta.

Hankitut osakkeet käytetään Puuilo Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 315 000 omaa osaketta.

Puuilo Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Talousjohtaja Ville Ranta, puhelin + 358 40 555 4995