2022-07-01 15:00:00 CEST

2022-07-01 15:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
EPSO-G, UAB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „EPSO-G“ valdybos nario Ramūno Abazoriaus atsistatydinimo


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 11 d., UAB „EPSO-G" valdybos narys Ramūnas Abazorius 2022 m. liepos 1 d. dėl profesinės ir investicinės veiklos pareiškė apie savo atsistatydinimą iš UAB „EPSO-G" valdybos nario pareigų nuo 2022 m. liepos 16 d. (paskutinė diena einant valdybos nario pareigas 2022 m. liepos 15 d.).