2007-09-28 12:00:00 CEST

2007-09-28 12:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Panostaja Oyj - Pörssitiedote

PANOSTAJA OYJ:N OMISTAMA SUOMEN PUUPORRAS KONSERNI TEHOSTAA TOIMINTAANSA


Panostaja Oyj    Pörssitiedote 28.9.2007                  

PANOSTAJA OYJ:N OMISTAMA SUOMEN PUUPORRAS KONSERNI TEHOSTAA TOIMINTAANSA    

Suomen Puuporras konserni keskittää kuukauden kuluessa tuotantotoimintansa   
Tampereelle ja Imatralle. Kausalassa toimiva tehdas lopetetaan. Järjestely   
mahdollistaa konsernin toimintojen tehostamisen ja vahvistaa sen asemaa     
markkinoilla. Osana järjestelyä konserni kehittää edelleen logistiikka- ja   
alihankintatoimintojaan. Kausalan tehtaan lopettaminen johtaa arviolta 8    
henkilön irtisanomiseen.                            

Panostaja Oyj                                  


Juha Sarsama                                  
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
Suomen Puuporras Oy:n toimitusjohtaja Tapani Harjunen 0400 573990 ja Panostaja 
Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 7742099