2021-04-09 18:45:00 CEST

2021-04-09 18:45:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Stockmann - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Stockmann Oyj Abp:n suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet, osakelajien yhdistäminen ja osakepääoman alentaminen rekisteröity kaupparekisteriin


STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 9.4.2021
klo 19.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n (”Yhtiö”) A- ja B-osakelajien yhdistämisen johdosta A
-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut yhteensä
3 053 086 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2021 varsinaisen
yhtiökokouksen 7.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla kaupparekisteriin
on merkitty Yhtiön osakelajien yhdistäminen sekä siihen liittyvät
yhtiöjärjestyksen muutokset. Uusi yhtiöjärjestys on tämän pörssitiedotteen
liitteenä.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä
lähtien. Uusien osakkeiden ja osakelajien yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 75 101 769 osaketta. Yhtiön osakekannan
tuottama äänimäärä on rekisteröinnin jälkeen 75 101 769 ääntä.

Kaupankäynnin odotetaan alkavan uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden
kanssa ISIN-tunnuksella FI0009000251 ja uudella kaupankäyntitunnuksella STOCKA
arviolta 12.4.2021.

Osakeannin ja osakelajien yhdistämisen lisäksi kaupparekisteriin on 9.4.2021
rekisteröity yhtiökokouksen 7.4.2021 päätöksen mukaisesti osakepääoman
alentaminen 66 540 827,74 eurolla kertyneiden tappioiden kattamiseksi.
Osakepääoman alentamisen jälkeen Yhtiön osakepääoman määrä on 77 556 538,26
euroa. Yhtiö on lisäksi hakenut kuulutusta velkojille osakepääoman alentamiseksi
tämän lisäksi 67 556 538,26 eurolla ja näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Viimeksi mainittu osakepääoman alentaminen
varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on ehdollinen
osakeyhtiölain mukaiselle velkojiensuojamenettelylle ja se tullaan
rekisteröimään kuulutusmenettelyn jälkeen, mikäli Yhtiön velkojat eivät vastusta
alentamista.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet