2022-07-05 19:55:53 CEST

2022-07-05 19:55:53 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Síminn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Síminn hf. - Upplýsingar um framgang kaupa Ardian France SA á Mílu ehf. af Símanum hf.


Fjölmiðlar hafa nú síðdegis óskað eftir að fá upplýsta stöðu söluferlis Mílu. Í ljósi þeirra fyrirspurna hefur Síminn ákveðið að upplýsa eftirfarandi.

Vísað er til tilkynningar Símans dags. 23. október 2021 þar sem fram kom að Síminn hf. („Síminn“) og Ardian France SA („Ardian“) hefðu undirritað kaupsamning um 100% hlutafjár í Mílu með hefðbundnum fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Hefur Samkeppniseftirlitið verið með yfirtökuna til rannsóknar frá 8. febrúar 2022 og hefði fresti Samkeppniseftirlitsins til þess að ljúka rannsókninni átt að ljúka 27. júlí 2022.

Ardian og Símanum hefur borist andmælaskjal frá Samkeppniseftirlitinu, en slíkt skjal er hefðbundinn liður í málsmeðferð eftirlitsins á samruna sem þessum. Í skjalinu er að finna frummat Samkeppniseftirlitsins sem felur ekki sem slíkt í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun. Samkvæmt stjórnsýslulögum geta málsaðilar nýtt sér andmælarétt áður en bindandi stjórnvaldsákvörðun verður tekin í málinu. Frumniðurstaða eftirlitsins er að samruninn raski samkeppni og verði ekki samþykktur af Samkeppniseftirlitinu án skilyrða og/eða með frekari útskýringum af hálfu samrunaaðila. Frestur til þess að svara andmælaskjalinu er til 15. júlí nk. en ef óskað verður eftir sáttarviðræðum framlengist frestur Samkeppniseftirlitsins til þess að ljúka rannsókn málsins sjálfkrafa til 18. ágúst nk.

Síminn mun upplýsa samstundis berist markverðar fréttir í málinu.

Nánari upplýsingar veitir Orri Hauksson (orri@siminn.is).