2023-12-01 18:30:00 CET

2023-12-01 18:30:04 CET


Finnish
Nixu Oyj - Julkinen ostotarjous

Välimiesoikeus on vahvistanut DNV:n lunastusoikeuden Nixun vähemmistöosakkeisiin, DNV on saanut omistusoikeuden Nixun osakkeisiin ja Nixun osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta


Nixu Oyj, pörssitiedote, 1.12.2023, klo 19.30

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus
(”Välimiesoikeus”) on Nixu Oyj:n (”Nixu”) vähemmistöosakkeita koskevan
lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan vahvistanut, että DNV
AS:llä (”DNV”) on oikeus lunastaa Nixun vähemmistöosakkeet ja että DNV:llä on
oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla Välimiesoikeuden
hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron
maksamiseksi. DNV on tänään asettanut Välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden ja
DNV on siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Nixun osakkeisiin osakeyhtiölain
(624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Kun vakuus
on asetettu ja vähemmistöosakkeiden omistusoikeus siirretty, lunastusmenettelyn
osapuolina olevilla Nixun vähemmistöosakkailla on oikeus saada ainoastaan
lunastushinta ja siitä mahdollisesti maksettava korko.

Nixu tiedotti 9.10.2023, että Nixun hallitus on päättänyt hakea julkisen
kaupankäynnin lopettamista Nixun osakkeilla ja osakkeidensa poistamista Nasdaq
Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta siten, että pörssilistalta
poistaminen tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun DNV on saanut
osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vireillä olevassa lunastusmenettelyssä
omistusoikeuden kaikkiin Nixun osakkeisiin. Lunastusoikeuden vahvistamisen
johdosta Nasdaq Helsinki on keskeyttänyt kaupankäynnin Nixun osakkeilla tänään
kello 15.40.

Nasdaq Helsinki Oy on Nixun hakemuksesta päättänyt 23.10.2023, että Nixun
osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun DNV on
saanut Osakeyhtiölain mukaisessa vireillä olevassa lunastusmenettelyssä
omistusoikeuden kaikkiin Nixun osakkeisiin. Nixun osakkeet ovat viimeisen kerran
pörssilistalla tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen
mukaisesti.

Listalta poistumisen jälkeen Nixu ei ole arvopaperimarkkinalain säännöllisen
tiedonantovelvollisuuden piirissä eikä siten julkista säännöllistä taloudellista
raportointia kuluvalta tai tulevilta raportointijaksoilta.

Lisätietoja:

Anniina Hautakoski, Nixu

anniina.hautakoski@nixu.com

+358 50 598 8304

Tietoja Nixusta

Nixu on kyberturvallisuuspalveluyhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta
kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Yhtiö tekee
kybermaailmasta turvallisen paikan ja auttaa asiakkaitaan vahvistamaan
liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhan. Nixulla on pohjoismaiset
juuret, ja se työllistää noin 400 alan parasta ammattilaista Suomessa,
Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Nixun asiantuntijat turvaavat
maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä
kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet ovat listattu Nasdaq Helsingissä.