2023-01-30 07:30:00 CET

2023-01-30 07:30:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Stora Enso Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023


STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2023 klo 8.30

Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu
osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2023 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom,
Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans
Sohlström, ja että Astrid Hermann valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi
vastaavalle toimikaudelle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Kari Jordan valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hock Goh on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa.
”Hock Goh on toimikautensa aikana vuodesta 2012 ollut arvostettu jäsen Stora
Enson hallituksessa. Haluan kiittää häntä lämpimästi arvokkaasta työstä Stora
Enson hyväksi. Olemme myös varmoja, että ehdotettu uusi hallituksen jäsen Astrid
Hermann tuo hallitukselle merkittävää taloudellisen ja teollisuuden osaamista ja
kokemusta”, sanoo Stora Enson hallituksen puheenjohtaja ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen Antti Mäkinen.
Astrid Hermann, s. 1973, USA:n ja Saksan kansalainen, ekonomi ja MBA, on kokenut
taloustoimintojen johtaja, jolla on laaja kokemus kansainvälisestä nopeasti
liikkuvien kulutustavaroiden teollisuudesta. Hän toimii tällä hetkellä
talousjohtajana Beiersdorf AGkonsernissa, joka on saksalainen globaali yhtiö
ihonhoitotuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden markkinalla. Ennen
nykyistä asemaansa, Hermann on teki nousujohteista uraa erilaisissa
talouspositioissa, kuten VP of Finance -tehtävässä, North America Colgate
-Palmolivessa (2004-2020) sekä The Clorox Companyssa(1997-2004). Hän on
riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Hermann ei tällä hetkellä
omista Stora Enson osakkeita.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Stora Ensossa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5−3 % ja ne olisivat siten seuraavat:
Hallitus

Puheenjohtaja   209000 euroa (2022: 203000)
Varapuheenjohtaja 118000 euroa (2022: 115000)
Jäsenet      81000 euroa (2022: 79000)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla
vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R
-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2023-31.3.2023 on julkistettu
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous-
ja tarkastusvaliokunnan, People and Culture Committeen ja vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,7-3,2 % ja
ne olisivat siten seuraavat:
Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 22600 euroa (2022: 22000)
Jäsenet    15900 euroa (2022: 15 400)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja 11300 euroa (2022: 11 000)
Jäsenet    6800 euroa (2022: 6600)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 11300 euroa (2022: 11000)
Jäsenet    6800 euroa (2022: 6600)

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä vuosina 2022: Antti
Mäkinen (hallituksen puheenjohtaja), Håkan Buskhe (hallituksen
varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet,
Reima Rytsölä (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). 3.11.2022 saakka
Solidiumin edustajana toimi Harri Sailas. Marcus Wallenberg valittiin
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.
Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2023 varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui viisi (5) kertaa toimikaudellaan
2022-2023 ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin kokouksiin.
Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien
tuotteiden toimittaja osana globaalia biotaloutta. Stora Enso on myös yksi
maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä
tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa
puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021
liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.
storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström

sijoittajasuhdejohtaja

puh. +46 70 210769101302690.pdf