2023-01-30 08:11:08 CET

2023-01-30 08:11:22 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Oriola Oyj - Sisäpiiritieto

Oriola Oyj kirjaa muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 9,8 miljoonan euron alaskirjaukset ja antaa ennakkotiedot vuoden 2022 tuloksestaan


Oriola Oyj:n sisäpiiritieto 30.1.2023 klo 9.10

Oriola Oyj kirjaa muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 9,8
miljoonan euron alaskirjaukset ja antaa ennakkotiedot vuoden 2022 tuloksestaan

Oriola Oyj kirjaa 9,8 miljoonan euron alaskirjaukset muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin, jotka eivät vielä ole olleet käytettävissä vaan
kehitysvaiheessa. Kertaluonteisilla alaskirjauksilla ei ole
kassavirtavaikutusta. Alaskirjaukset liittyvät useiden aiempien vuosien
prosessiautomaatiokehitykseen, vanhentuneeseen tietotekniikkaan ja osittain
toteutettuihin mutta keskeytettyihin projekteihin. Alaskirjaukset käsitellään
Oriolan taloudellisessa raportoinnissa oikaisuerinä.

Jatkuvien toimintojen alustavien, tilintarkastamattomien tietojen perusteella
Oriola arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 1 515 miljoonaa euroa
ja oikaistu liikevoitto oli noin 19,7 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen
oikaistu liikevoitto ei sisällä osakkuusyhtiö Swedish Pharmacy Holding AB:n 0,8
miljoonan euron tappiota vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 3.10.2022)

Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021
tasosta. Uudet näkymät perustuvat Oriolan jatkuviin toimintoihin.

COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan
toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Lisäksi viimeaikainen yleinen
inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi
vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen.

Jatkuvia liiketoimintoja koskeva vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 14,9
miljoonaa euroa vuonna 2021.

Oriola Oyj julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen 16.2.2023.

Oriola Oyj

Timo Leinonen

talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

investor.relations@oriola.com

Mikael Wegmüller

viestintä- ja yritysvastuujohtaja

puh. 040 776 2314

sähköposti: mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola.com