2023-01-30 09:01:56 CET

2023-01-30 09:01:56 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic English
Orkuveita Reykjavíkur - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Breytingar á samningum um viðskiptavakt


Orkuveita Reykjavíkur (OR) hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Kviku banka hf. og Landsbankann hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með skuldabréf útgefin af OR með auðkennin „OR020934 GB“,  „OR180255 GB“ og „OR180242 GB“. Skuldabréfin hafa þegar verið tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland.  Skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi tóku gildi þann 27. janúar 2023.

Tilgangur þessa er að efla viðskipti með þau skuldabréf sem samningurinn tekur til, auka seljanleika þeirra á eftirmarkaði og stuðla að eðlilegri verðmyndun.

Viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram dag hvern, kaup- og sölutilboð í skuldabréfin í Kauphöllinni fyrir opnun markaðar. Tilboð skulu ávallt vera að lágmarki 20 m. kr. í hvorum flokki að nafnverði og skulu tilboð endurnýjuð eigi síðar en innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið.

Hámarksmunur kaup- og sölutilboða viðskiptavaka ákvarðast af verði gildra tilboða og má mest vera 1,0% á OR 020934 GB. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða á OR 180255 GB og OR 180242 GB  má mest vera 1,5%.

Ef skuldabréfaflokkar á markaði eru tveir og eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 120 m. kr. eða meira að nafnvirði í einum eða báðum flokkum skuldabréfa í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Ef skuldabréfaflokkar á markaði eru þrír og eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 180 m. kr. eða meira að nafnvirði í einum eða fleiri flokkum skuldabréfa í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Frá gildistöku samninga um viðskiptavakt geta viðskiptavakar fengið tímabundin bréfalán í flokki þeirra skuldabréfa sem samningurinn tekur til.


Nánari upplýsingar:
Benedikt K. Magnússon
framkvæmdastjóri fjármála OR
sími 516-6100
netfang: benedikt.k.magnusson@or.is