2022-05-25 08:30:00 CEST

2022-05-25 08:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Siauliu Bankas - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdas Vitkauskas pradeda eiti AB Šiaulių banko nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas


AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

AB Šiaulių bankas 2022 m. gegužės 24 d. gavo Europos Centrinio banko (ECB) pranešimą, kad ECB valdančioji taryba nusprendė neprieštarauti Valdo Vitkausko paskyrimui AB Šiaulių banko nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.

Valdas Vitkauskas yra išrinktas į Šiaulių banko stebėtojų tarybą 2022 m. kovo 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkimo sprendime nustatyta, kad stebėtojų tarybos nario pareigas jis pradės eiti tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

Valdas Vitkauskas laikomas einančiu AB Šiaulių banko nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas nuo 2022 m. birželio 1 d.

Papildoma informacija:
Personalo departamento direktorė
Jurgita Simanavičiūtė, +370 5 203 2263, jurgita.simanaviciute@sb.lt