2007-11-21 08:35:49 CET

2007-11-21 08:35:49 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Proha - Pörssitiedote

PROHA OSTAA KANADALAISEN PROJECT RESOURCE SOLUTIONS INC:N


Prohan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä jatkaa Prohan     
strategisten yritysostojen sarjaa hankkimalla Project Resource Solutions Inc:n 
(PRS) koko osakekannan. PRS on projektinhallinnan asiantuntijaresurssien    
toimittaja ja keskittyy Kanadan öljyhiekkaprojekteihin, joiden parissa myös   
Dovren tytäryhtiö Fabcon on toiminut vuodesta 2006. PRS:stä tulee Fabcon Canada 
Limitedin tytäryhtiö ja siten osa Prohan Dovre Consulting and Services     
-liiketoimintaryhmää.                              

Yhteensä 1.200.000 Kanadan dollarin (noin 0,9 miljoonan euron) suuruinen    
kauppahinta maksetaan käteisellä. Sopimus sisältää lisäksi           
lisäkauppahintajärjestelmän, jonka perusteella myyjille maksetaan 30 prosenttia 
PRS:n myyntikatteesta seuraavien 36 kuukauden ajalta.              

PRS arvioi vuoden 2007 pro forma -liikevaihdokseen 5,3 miljoonaa euroa ja    
liikevoitoksi 0,3 miljoonaa euroa.                       

Vuonna 2005 perustettu PRS on Calgaryssa sijaitseva projektinhallinnan     
asiantuntijaresurssien toimittaja. Yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä 36 
konsulttia projektinhallinnan tehtävissä eri puolilla Albertan provinssia.   

Hankinnan jälkeen Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän 320:stä  
konsultista noin 55 toimii öljyhiekkaprojekteissa ja kaikkiaan Kanadassa yli 80 
konsulttia. Parhaillaan Albertassa on käynnissä noin 35 eri öljyhiekkaprojektia 
ja investointien määrän ennakoidaan kasvavan. Tämä luo lupaavia markkinoita   
suurille maailmanlaajuisesti toimiville konsultointi- ja palveluyrityksille,  
joilla on tarjota laajat kansainväliset resurssit. Fabcon Canada Limitedin   
toimitusjohtaja Mike Critch toimii jatkossa myös PRS:n toimitusjohtajana. Näin 
taataan joustava siirtymä ja paras mahdollinen synergiahyöty näiden kahden   
yrityksen toiminnasta.                             

Hankinta vahvistaa Prohan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmää  
merkittävästi Kanadassa. Prohan hankittua Dovren vuonna 2001 on Dovre      
laajentunut Norjan pääkonttoristaan maailmanlaajuisesti tunnetuksi       
yhteistyökumppaniksi, jonka myynnistä yli 40 % tulee kansainvälisiltä      
asiakkailta.                                  
- PRS:n kokeneen henkilökunnan ja laajan yhteistyöverkoston avulla voimme    
edelleen laajentaa toimintaamme Länsi-Kanadan öljyhiekka-alueilla. Synergioita 
on selkeästi löydettävissä myös suhteessa muihin Pohjois-Amerikan toimintoihimme
ja palveltaessa kansainvälisiä asiakkaitamme eri puolilla maailmaa, toteaa   
Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen.                       

Prohan Kanadan johtoryhmä Mike Critchin johdolla pitää kauppaa erittäin     
onnistuneena molemmille osapuolille.                      
- Proha hankkii hyvän yhtiön. PRS on saanut paljon aikaiseksi suhteellisen   
lyhyessä ajassa ja mielestämme Albertan alueella on paljon kasvumahdollisuuksia 
tulevina vuosina. Vauhdittaaksemme kasvuamme siellä katsoimme parhaaksi hankkia 
vahvan paikallisen kumppanin, jolla on vankat liikesuhteet alueella toimiviin  
yhtiöihin.                                   

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä lyhyesti           

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyy projektinhallinnan 
ja toimitusketjun hallinnan palveluihin. Dovren liikevaihto oli 38,1 miljoonaa 
euroa vuonna 2006. Dovren liiketoiminnasta suurin osa tulee öljy- ja      
kaasuteollisuuden investointiprojekteista, mutta viime vuosina myös Dovre on  
kehittänyt palveluja julkisen sektorin projekteihin ja hankintatoimeen sekä eri 
projekteihin energia-alalla, terveydenhoidossa, tietotekniikassa,        
tietoliikenteessä sekä tie- ja vesirakennuksen alalla. PSR:n hankinnan jälkeen 
Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmässä työskentelee yli 320    
konsulttia eri puolilla maailmaa.                        
www.dovre.biz                                  

Proha lyhyesti                                 

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys.
Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa 
projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita
käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2006 Prohan jatkuvien   
liiketoimintojen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa vuonna 
2005). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on PRS:n hankinnan   
jälkeen yli 380 henkilöä.                            
www.proha.fi                                  

Lisätietoja:                                  
Pekka Pere, Toimitusjohtaja, Proha Oyj                     
pekka.pere@proha.com                              
Puh. 020-4362-000                                

JAKELU: Helsingin Pörssi,                            
Keskeiset tiedotusvälineet