2007-11-21 09:39:08 CET

2007-11-21 09:39:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Finnair Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

FINNAIRIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. 


FINNAIR OYJ 		PÖRSSITIEDOTE 		21.11.2007

FINNAIRIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Finnair Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 miljoonan euron
maksullisesta osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä
uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.
Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä
voi olla enintään 50.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään muista
osakeannin ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 31.12.2008 saakka. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden tarjoamisesta
toissijaisesti hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Tämä valtuutus ei
kumoa hallitukselle aikaisemmin annettua osakeantivaltuutusta. 

Hallitus ehdotti osakeantivaltuutta yhtiökokoukselle rahoittaakseen osittain
Finnairin lähivuosien investointiohjelmaa. 


Finnair Oyj
Viestintä
21.11.2007

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman
rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain (the U.S Securities Market Act of 1933) mukaisesti.
Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa
tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta
ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä. 

Danske Bank A/S ("Danske Markets") ja UBS Limited ("UBS Investment Bank")
toimivat tässä suunnitellussa osakeannissa ainoastaan Finnairin puolesta.
Danske Marketsin ja UBS Investment Bankin asiakkailleen tarjoama suoja koskee
ainoastaan Finnairia, eivätkä ne anna neuvoja suunnitellussa osakeannissa
muille kuin Finnairille.