2022-05-18 21:30:00 CEST

2022-05-18 21:30:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 18.05.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
18.05.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 18.05.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XSTO      101 844   9,34          950 768,11
XHEL      99 467   9,35          930 255,17
CEUX      255 926   9,34          2 390 759,71
AQEU      17 481   9,35          163 368,02
TQEX      33 806   9,34          315 638,64
XCSE      22 701   9,36          212 418,18
Yhteensä    531 225   9,34          4 963 207,81

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,4976 ja DKK/EUR 7,4417
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1002 miljoonan
euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen
yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia
osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston
16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014
sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 14 128 474 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com