2022-06-29 20:23:00 CEST

2022-06-29 20:23:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Fortum - Sisäpiiritieto

Fortumin tytäryhtiö Uniperin tammi-kesäkuun 2022 tulos jää viime vuodesta, yhtiö peruuttaa tulosohjeistuksen vuodelle 2022


FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 29.6.2022 KLO 21.23

Fortumin tytäryhtiö Uniper on tänään julkaissut pörssitiedotteen, jonka mukaan
yhtiön tammi−kesäkuun 2022 tulos jää merkittävästi viime vuoden vastaavan kauden
vertailukelpoisesta tuloksesta. Uniper myös peruuttaa koko vuodelle antamansa
tulosohjeistuksen.

Venäjä on vähentänyt merkittävästi kaasutoimituksiaan Saksaan 16. kesäkuuta 2022
lähtien, ja Uniper on saanut Gazpromilta vain noin 40 % sopimusten mukaisista
kaasumääristä. Kaasukriisin vuoksi Saksan liittovaltion verkkovirasto julisti
23. kesäkuuta 2022 ”hälytystilan”, mikä on toiseksi korkein taso Saksan
kaasuntuonnin varautumissuunnitelman kolmiportaisella asteikolla. Toistaiseksi
energiaturvalain mukaista korvausmekanismia, joka rajoittaisi Uniperille
koituvia korkeampia korvaavan kaasun hankintakustannuksia, ei kuitenkaan ole
säädetty.

Geopoliittisen tilanteen ja toimintaympäristön epävarmuuksien vuoksi Uniper ei
myöskään anna uutta tulosohjeistusta kuluvalle vuodelle. Yhtiö käy keskusteluja
Saksan hallituksen kanssa energian toimitusvarmuuden turvaamisesta ja sen
taloudellisista vaikutuksista yhtiölle.

Uniperin tämän päiväinen pörssitiedote on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Uniper julkaisee tammi−kesäkuun 2022 tuloksensa 2.8.2022 klo 8.30.

Fortumin tammi−kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus julkaistaan 12.8.2022 klo 9.00.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Carlo Beck, Manager, Investor Relations, puh. +49 172 751 2480

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena
on mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin
sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä
kansainvälisen trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme
luotettava energiakumppani Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt
Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja myös kasvumme
kohdistuu puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden
vetytalouden rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat
yrityksiä ja kaupunkeja vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä
20 000 työntekijää ja toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista,
resursseja ja riittävää läsnäoloa vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa
maailmaa. fortum.fi; uniper.energy


06290084.pdf