2022-12-05 18:00:00 CET

2022-12-05 18:00:13 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Lehto Group Oyj: Muutos Lehdon hallituksessa


Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
5.12.2022 klo 19.00

Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Lehto siirtyy omasta
pyynnöstään hallituksen puheenjohtajan roolista hallituksen jäseneksi 5.12.2022.
Hallitus on valinnut keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Eero Sihvosen.
Hallituksen muina jäseninä jatkavat Anne Korkiakoski, Helena Säteri ja Jani
Nokkanen.

Eero Sihvosen siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi hallitus on valinnut
tarkastusvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi Anne Korkiakosken.
Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Eero Sihvonen ja Hannu Lehto.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074