2022-06-30 15:00:00 CEST

2022-06-30 15:00:14 CEST


Finnish
Metso Outotec Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Metso Outotec Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Pekka Vauramo


Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 30.06.2022 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen
N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin
liiketoimista Metso Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:          Vauramo, Pekka
Asema:          Toimitusjohtaja

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:       549300R0VN9C371W0E07_20220630120429_219

Liikkeeseenlaskija
Nimi:          Metso Outotec Oyj
LEI:           549300R0VN9C371W0E07

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:
Kauppapaikka:      ei sovellu
Liiketoimen luonne:   Osakepalkkion vastaanottaminen

Instrumentti:      Osake

Volyymi:         17669
Yksikköhinta:      0,00 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:
Keskihinta:       0,00 euroa

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä
kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten
käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla
maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta,
lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja
prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec
on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based
Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää
yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
mogroup.com (https://www.mogroup.com/fi), twitter.com/metsooutotec