2022-05-25 08:00:00 CEST

2022-05-25 08:00:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Sisäpiiritieto

Tulosvaroitus: Solteq Oyj laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2022 liikevaihdon ja liikevoiton osalta


Sisäpiiritieto 25.5.2022, kello 09.00
Solteq Oyj:n liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen ennustetaan olevan
aikaisemmin arvioitua heikompaa.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022 on: Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan
kasvavan ja liikevoiton heikkenevän.

Erityisesti Solteq Utilities -liiketoiminnan arvioitua suuremmat panostukset
tuotekehitykseen ja kasvaneet projektitoimituskustannukset tulevat heikentämään
kannattavuutta sekä vähentämään asiakaslaskutusta kuluvalla tilikaudella
ennustettua voimakkaammin.

Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2022 julkistettu
tulosohjeistus vuodelle 2022 oli: Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan
kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Solteq
Oyj:n 1.1.–30.6.2022 puolivuosikatsaus julkaistaan 11.8.2022.

Vantaalla, 25. huhtikuuta 2022

SOLTEQ OYJ

HALLITUS

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee
asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön
toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä
Iso-Britanniassa.05240098.pdf