2021-08-04 10:01:29 CEST

2021-08-04 10:01:30 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Apranga - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius


APB „Apranga“ gavo pranešimą apie Aprangos Grupės valdybos nario Vido Lazicko sutuoktinės Irmos Lazickienės sandorį dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Irma Marcinkienė
„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinė direktorė
(8~5) 2390802

Priedas