2008-01-21 15:26:52 CET

2008-01-21 15:27:07 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish Finnish
Svenska Handelsbanken AB - Börsmeddelande

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8CFUMEW25T UPPHÖR


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8CFUMEW25T UPPHÖR   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS    MEDDELANDE     21.01.08        


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8CFUMEW25T UPPHÖR   

Market-makingen för följande turbowarrant emitterad av Handelsbanken Capital  
Markets upphör då priset för detunderliggande instrumentet når knock-out nivån. 
Market-makingen upphör omedelbart och turbowarranten handelsstoppas.      

Handelsstoppet berör följande turbowarrant:                   

Börskod:        8CFUMEW25T                        
Lösenpris:       25.0                           
Barriärnivå:      26.5                           
Multiplikator:     5.0                           
Turbowarranttyp:    Köp                           
Lösendeförfarande:   Kontant slutavräkning                  
ISIN-kod:       FI0009643506                       
Sista handelsdag:   20.03.08                         

I warrantens slutavräkning används som jämförelsekurs den lägstanivån för Fortum
Corporation aktie, inom tre timmar från att barriärnivån har uppnåtts 21.01.2008
kl. 12:56. Warrantens jämförelsekurs är således 25.0 EUR och slutpriset 0.21  
EUR.                                      

Handelsbanken Capital Markets                          

Juha Kolehmainen     Antti Heinonen                     

Tillägsinformation                               
+46 (0)8 701 83 69