2022-09-30 12:00:00 CEST

2022-09-30 12:00:15 CEST


Finnish
Lehto Group Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Lehto Group Oyj: Johdon liiketoimet


Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
30.9.2022 klo 13.00

Lehto Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lehto Invest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Lehto, Hannu

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj

LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20220930121001_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-29

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI

ISIN: FI4000527155

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 980 000 Yksikköhinta: 100 PCT

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 980 000 Keskihinta: 100 PCT