2022-05-25 12:45:00 CEST

2022-05-25 12:45:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stockmann - Insiderinformation

Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann


STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 25.5.2022 kl. 13.45 EET

Skiljedomstolen har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Pirkanmaan
Osuuskauppa gällande ett skadestånd för avslutandet av hyresavtalet för en
affärslokal i varuhuset i Tammerfors.

Pirkanmaan Osuuskauppa inledde år 2021 skiljeförfarande mot Stockmann och krävde
en ersättning på 5,9 miljoner euro i skadestånd för bland annat avslutandet av
underhyresavtalet. Stockmann har bestridit kravet. Skiljedomstolen har i sin
skiljedom huvudsakligen förkastat Pirkanmaan Osuuskauppas krav och förpliktigat
Stockmann att ersätta Pirkanmaan Osuuskauppa 1,5 miljoner euro i skadestånd.

Högsta domstolen beviljade i februari 2022 Pirkanmaan Osuuskauppa
besvärstillstånd till den del av besväret som gäller skadeståndet som uppstått
av att avslutandet av underhyresgästavtalet i saneringsprogrammet beaktas som
saneringsskuld eller som skuld som uppstått under saneringsförfarandet. Tidigare
rättsinstanser har ansett den eventuella fordran som saneringsskuld.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia