2024-04-23 11:40:00 CEST

2024-04-23 11:40:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic English
Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki hf.: Tilkynning vegna upphafs nýtingartímabils áskriftarréttinda ARIONW24


Þann 9. mars 2021 gaf Arion banki hf. („Arion banki“ eða „félagið“) út áskriftarréttindi (ARIONW24) fyrir 54.000.000 hlutum í Arion banka með ISIN IS0000032761. Nú er komið að þriðja nýtingartímabili áskriftarréttinda ARIONW24 af fjórum, sem hefst í kjölfar birtingar á uppgjöri félagsins vegna fyrsta ársfjórðungs 2024 (Q1 2024), þann 30. apríl nk. Skráðir eigendur áskriftarréttindanna („fjárfestar“) hafa þá þrjátíu (30) daga til þess að nýta áskriftarréttindin, eða til og með 30. maí 2024.

Skilmála áskriftarréttindanna má nálgast hér.

Áskriftargengið er meðaltal dagslokagengis 25. og 26. febrúar 2021, kr. 120×(1+8,0/100)^t, þar sem t merkir tímann frá útgáfu áskriftarréttindanna og þar til þau eru nýtt (reiknað með því að deila fjölda daga miðað við 30 daga í mánuði með 360). Áskriftargengið sætir leiðréttingu komi til arðgreiðslna, hlutafjárhækkana eða annarra sambærilegra atburða í félaginu. Í dag er uppreiknað áskriftargengi 114,61 kr. en tekur áfram breytingum skv. framansögðu til þess dags er áskriftarréttindin kunna að vera nýtt.

Vakin er sérstök athygli fjárfesta á eftirfarandi:

  • Nýtingartímabilið er frá 1. maí 2024 til og með 30. maí 2024.
  • Fjárfestar skulu hafa samband við það fjármálafyrirtæki sem er vörsluaðili áskriftarréttinda þeirra til að fá upplýsingar um hvernig þeir geta nýtt áskriftarréttindin.
  • Tilkynning fjárfesta til vörsluaðila um nýtingu er bindandi og munu greiðsluseðlar birtast í netbanka fjárfesta.
  • Fjárfestar verða að greiða fyrir nýtingu að fullu á eindaga. Eindagi greiðslu er þann 31. maí 2024.
  • Komi til nýtingar mun uppgjör eiga sér stað þegar nýtingartímabili lýkur. Arion banki mun gefa út nýja hluti í félaginu sem jafngilda fjölda þeirra áskriftarréttinda sem nýtt verða í samræmi við heimild samkvæmt viðauka nr. 2, sbr. grein 3.5 í samþykktum félagsins.
  • Afhending nýrra hluta til fjárfesta mun eiga sér stað þegar hlutafjárhækkun hefur verið tilkynnt til og skráð af Fyrirtækjaskrá Skattsins og nýir hlutir hafa verið gefnir út af Nasdaq verðbréfamiðstöð. Vegna framangreinds verða fjárfestar að gera ráð fyrir að nokkrir virkir dagar líði frá greiðslu vegna nýtingar áskriftarréttinda og þangað til þeir fá hlutabréfin afhent.

Ákveði fjárfestir að nýta áskriftarréttindin þá er það alfarið á hans ábyrgð og áhættu, s.s. áhætta af skattlagningu og opinberum gjöldum sem koma til vegna áskriftarréttinda við nýtingu og síðari sölu undirliggjandi hlutabréfa. Ekkert í þessari tilkynningu skal túlkað á þann veg að Arion banki sé að hvetja til nýtingar áskriftarréttinda eða síðari sölu undirliggjandi hlutabréfa. Öll viðskipti með fjármálagerninga eru áhættusöm, svo sem áhætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun fjármálagerninga kann að sveiflast mjög frá einum tíma til annars. Mikilvægt er að fjárfestir kynni sér vel eðli viðkomandi fjármálagernings og áhættur tengdar honum og taki sjálfstæða ákvörðun um nýtingu áskriftarréttinda.