2024-04-23 12:45:00 CEST

2024-04-23 12:45:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Viking Line - Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Viking Line Abp's ordinarie bolagsstämma 2024


Viking Line Abp          KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA            23.4.2024, kl.
13.45

Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2024

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 25 april 2024 kl. 12.00
i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt
omfattade styrelsens förslag att 1,00 euro/aktie utdelas för räkenskapsåret 1.1
- 31.12.2023 och att avstämningsdag för dividendutdelning är den 25 april 2024
samt att utbetalningsdag är den 2 maj 2024.

Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Styrelseledamöternas arvoden justerades enligt följande: Årsarvode, styrelsens
ordförande 30 000 euro (28 000 euro), övriga ordinarie styrelsemedlemmar 24 000
euro (22 000 euro) och bolagets ersättningsrapport samt ersättningspolicy
godkändes.

Bolagsstämman omfattade styrelsens (i egenskap nomineringskommitté) förslag till
styrelse och till ordinarie medlemmar återvaldes: Jakob Johansson, ordförande,
Christina Dahlblom, Ulrika Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer, Gert
Sviberg och Peter Wiklöf. Till suppleanter återvaldes Tomas Lindholm, Casper
Lundqvist och Fredrik Vojbacke.

Till revisor i bolaget återvaldes revisionssammanslutningen
PricewaterhouseCoopers Oy (huvudansvarig revisor CGR Martin Grandell).

Till hållbarhetsrevisor i bolaget valdes hållbarhetsrevisionssammanslutningen
PricewaterhouseCoopers Oy (huvudansvarig hållbarhetsrevisor HBR Martin
Grandell).

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 0004225082.pdf