2024-04-23 12:45:00 CEST

2024-04-23 12:45:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Viking Line - Yhtiökokouksen päätökset

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2024


Viking Line Abp          YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET            23.4.2024, klo.
13.45

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2024

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23. huhtikuuta 2024
kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että
osinkona jaetaan 1,00 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ja että
osingonjaon täsmäytyspäivä on 25. huhtikuuta 2024 ja osingon maksupäivä on 2.
toukokuuta 2024.

Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten palkkiot mukautetiin - hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio 30 000 euroa (28 000 euroa) ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio
24 000 euroa (22 000 euroa) ja yhtiön palkitsemisraportti sekä palkka- ja
palkkiopolitiikka hyväksyttiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen (nimityskomitean ominaisuudessa) ehdotuksen
hallitukseksi, ja varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen: Jakob Johansson,
puheenjohtaja, Christina Dahlblom, Ulrika Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas
Remmer, Gert Sviberg ja Peter Wiklöf. Varajäseniksi valittiin uudelleenTomas
Lindholm, Casper Lundqvist ja Fredrik Vojbacke.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy (vastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell).

Yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy (vastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT
Martin Grandell).
VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 0004225080.pdf