2024-04-23 13:00:00 CEST

2024-04-23 13:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Ilkka Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Ilkka-konsernin uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaiset vertailutiedot


Ilkka Oyj                Pörssitiedote 23.4.2024, klo 14.00

ILKKA-KONSERNIN UUDEN SEGMENTTIRAKENTEEN JA UUDISTETUN LIIKEVAIHTOJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT

Ilkka-konserni julkistaa tilintarkastamattomat uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaiset vertailutiedot vuoden 2023 kaikilta vuosineljänneksiltä ja tammi–joulukuulta 2023. Ilkka-konserni raportoi vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisesti.

Ilkka-konsernin uudistettu strategia julkaistiin puolivuosikatsauksessa 14.8.2023. Uudistetun visiomme mukaisesti olemme markkinoinnin ja myynnin tuloksellisin kumppani sekä kasvava digitaalinen mediatalo. Ilkka muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joista haemme kasvua: Markkinointi- ja teknologiapalvelut sekä Mediapalvelut. Uudistuneen strategian liiketoimintajaon myötä konsernin raportoivat segmentit muuttuivat 1.1.2024 alkaen.

Muutoksen jälkeen 1.1.2024 alkaen raportoimme liiketoimintamme seuraavien segmenttien mukaisesti:

  • Markkinointi- ja teknologiapalvelut (Liana-konsernin toiminnot sisältäen Evermade Oy:n ja Ungapped AB:n sekä markkinointipalveluyhtiöt Myynninmaailma Oy, MySome Oy ja somessa.com Oy Ab)
  • Mediapalvelut (I-Mediat Oy)
  • Kohdistamattomat (sisältäen mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen hankinnasta johtuvat konsernitason poistot)


31.12.2023 saakka raportoitavat segmentit olivat:

  • Media- ja markkinointipalvelut (I-Mediat Oy sekä markkinointipalveluyhtiöt Myynninmaailma Oy, MySome Oy ja somessa.com Oy Ab)
  • Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut (Liana-konsernin toiminnot sisältäen Evermade Oy:n ja Ungapped AB:n)
  • Kohdistamattomat (mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen hankinnasta johtuvat konsernitason poistot)


Joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut- liiketoiminta esitetään lopetettuina toimintoina.

Ilkka-konsernin Q1-osavuosikatsaus vuodelta 2024 julkistetaan 6.5.2024.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaiset tiedot vuodelta 2023. Vertailutietona on esitetty vanhan segmenttirakenteen ja liikevaihtojaon mukaiset tiedot vuodelta 2023.


SEGMENTTI-INFORMAATIO UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA

LIIKEVAIHTO     
JATKUVAT TOIMINNOT     
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
Markkinointi- ja teknologiapalvelut     
Ulkoinen liikevaihto7 6618 0487 1998 19731 105
Segmenttien välinen liikevaihto34817349237
Yhteensä7 6948 1297 2738 24631 342
      
Mediapalvelut     
Ulkoinen liikevaihto6 5266 4026 1435 91524 986
Segmenttien välinen liikevaihto21235151
Yhteensä6 5486 4256 1485 91625 037
      
Kohdistamattomat     
Segmenttien välinen liikevaihto6606626606712 653
Yhteensä6606626606712 653
      
Segm. välinen liikevaihto-715-766-738-721-2 940
Konsernin liikevaihto yhteensä14 18714 45013 34214 11256 091


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO     
JATKUVAT TOIMINNOT     
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
      
Markkinointi- ja teknologiapalvelut803774233321 211
Mediapalvelut26-2615365-116
Kohdistamattomat/ eliminoinnit-735-160-899-572-2 366
Konsernin liikevoitto/ -tappio-629-44-423-175-1 272


SEGMENTTI-INFORMAATIO VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA

LIIKEVAIHTO     
JATKUVAT TOIMINNOT     
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
Media- ja markkinointipalvelut     
Ulkoinen liikevaihto8 6658 9008 0108 26033 836
Segmenttien välinen liikevaihto31381821108
Yhteensä8 6968 9388 0288 28133 944
      
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut     
Ulkoinen liikevaihto5 5225 5505 3325 85222 255
Segmenttien välinen liikevaihto17304118106
Yhteensä5 5395 5805 3725 87022 361
      
Kohdistamattomat     
Segmenttien välinen liikevaihto6606626606712 653
Yhteensä6606626606712 653
      
Segm. välinen liikevaihto-708-730-719-710-2 867
Konsernin liikevaihto yhteensä14 18714 45013 34214 11256 091


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO     
JATKUVAT TOIMINNOT     
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
      
Media- ja markkinointipalvelut985125244418
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut765451152676
Kohdistamattomat/ eliminoinnit-735-160-899-572-2 366
Konsernin liikevoitto/ -tappio-629-44-423-175-1 272LOPETETUT TOIMINNOT (raportointi samalla tavalla sekä uudella että vanhalla segmenttirakenteella)

LIIKEVAIHTO, LOPETETUT TOIMINNOT     
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
Ulkoinen liikevaihto8798947158093 298
Segmenttien välinen liikevaihto18862347175
Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi-18-86-23-47-175
Yhteensä lopetetut toiminnot8798947158093 298
      
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO, LOPETETUT TOIMINNOT    
(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
      
Lopetetut toiminnot20-15-18-34-48TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, JATKUVIEN TOIMINTOJEN ULKOINEN LIIKEVAIHTO - UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA JA LIIKEVAIHDON JAOLLA

(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
Markkinointi- ja teknologiapalvelut   
Teknologiapalvelut, jatkuvalaskutteiset palvelut3 8653 9884 0684 19116 112
Teknologiapalvelut, muut palvelut1 6571 5611 2641 6616 143
Markkinointi- ja viestintäpalvelut2 1392 4981 8682 3458 850
Yhteensä7 6618 0487 1998 19731 105
      
Mediapalvelut     
Sisältötuotot4 2354 1334 4713 81316 652
Ilmoitustuotot2 1752 1031 6241 9947 896
Muu myynti11716648109438
Yhteensä6 5266 4026 1435 91524 986
      
Konsernin liikevaihto yhteensä14 18714 45013 34214 11256 091


TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, JATKUVIEN TOIMINTOJEN ULKOINEN LIIKEVAIHTO - VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA JA LIIKEVAIHDON JAOLLA

(1000 eur) 1-3/ 2023 4-6/ 2023 7-9/ 2023 10-12/ 2023 1-12/ 2023
Media- ja markkinointipalvelut     
Sisältötuotot4 2354 1334 4713 81316 652
Ilmoitustuotot2 1752 1031 6241 9947 896
Markkinointi- ja viestintäpalvelut2 2562 6641 9152 4549 288
Yhteensä8 6658 9008 0108 26033 836
      
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut     
Jatkuvalaskutteiset palvelut3 8653 9884 0684 19116 112
Muut palvelut1 6571 5611 2641 6616 143
Yhteensä5 5225 5505 3325 85222 255
      
Konsernin liikevaihto yhteensä14 18714 45013 34214 11256 091ILKKA OYJ


Olli Pirhonen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj
puh. 040 766 5418JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka.com


Ilkka lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy ja Myynninmaailma Oy tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.