2022-08-09 20:35:00 CEST

2022-08-09 20:35:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Boreo Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Muutos Boreo Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa


Muutos Boreo Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Boreo Oyj julkaisi 9.8.2022 pörssitiedotteen, jonka mukaisesti se on myynyt 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä (”YE Venäjä”). Ostajana ovat YE Venäjän nykyisen pääjohtajan ja  10 %:n vähemmistöomistajan Yrjö Pönnin omistamat yhtiöt (”Ostaja”).

Ostaja maksaa osan kauppahinnasta omistamillaan 8 000 Boreon osakkeella. Omien osakkeiden hankinta perustuu Boreon varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään 262.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muun ohella yrityskauppojen toteuttamiseksi.

Boreon omistuksessa on nyt ilmoitetun hankinnan jälkeen 15 236 omaa osaketta.

Vantaalla, 9. päivänä elokuuta 2022

Boreo

Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.boreo.com

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen
+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 122 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.