2022-07-01 17:15:00 CEST

2022-07-01 17:15:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Enedo Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta


Enedo Oyj Pörssitiedote 1.7.2022    klo 18:15


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Enedo Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Kohdeyhtiö: Enedo Oyj

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Tiedot liputusvelvollisesta: Rausanne-konserni (Rausanne Oy, Rausatum Oy), Turku, Suomi

Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 1.7.2022

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen0 068 523 193
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)7,35 7,35 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osakelaji, ISIN koodiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuusOsakkeiden ja äänten %-osuus
 SuoraVälillinenSuoraVälillinen
 (AML 9:5)(AML 9:6 ja 9:7)(AML 9:5)(AML 9:6 ja 9:7)
FI40004152520 0 


Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä on hallittu:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Rausanne Oy7,09 7,09
Rausatum Oy0,26 0,26

ENEDO OYJ

Mikael Fryklund
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.enedopower.com