2022-05-25 16:10:00 CEST

2022-05-25 16:10:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės


Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2022 m. gegužės 23 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G) Audito komiteto nuomonę dėl LITGRID AB ketinamo sudaryti sandorių su susijusiomis šalimis EPSO-G ir UAB „Energy Cells“ dėl EPSO-G ir UAB „Energy Cells“ 2021 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB (toliau – Sandoris).
2022 m. gegužės 23 d. EPSO-G Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

  1. nevertinamas Sandorio atitikimas rinkos sąlygoms, nes Sandoris vykdomas išimtinai laikantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 561 str. reikalavimų, t. y. Sandoris, remiantis PNĮ 56str. negalėtų būti sudaromas su kitu ūkio subjektu nei Grupės vienetas;
  2. Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, nes mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas PMĮ 56str. nustatyta tvarka ir dėl Sandorio LITGRID AB nepatiria nuostolių.


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu