2024-05-17 11:40:00 CEST

2024-05-17 11:40:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Compositesin ylimääräisen yhtiökokouksen 2024 päätökset


EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          17.5.2024 klo 12.40

Exel Composites Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään
17.5.2024 Scandic Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Valtuutus päättää merkintäoikeusannista

Yhtiö suunnittelee osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa, enintään
noin 23 miljoonan euron merkintäoikeusantia ("Osakeanti") Yhtiön 25.4.2024
julkistaman pörssitiedotteen mukaisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Osakeannista
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 265
miljoonaa osaketta.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien
merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten
osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu
päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Osakkeiden
merkintähinta maksetaan käteisellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään Osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antamaa
valtuutusta päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessa https://investors-fi.exelcomposites.com/ viimeistään 31.5.2024.

Helsingissä, 17.5.2024

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Lilli Riikonen, Head of Investor Relations

investor@exelcomposites.com

puh. 050 351 1128

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 020754 1335

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.