2022-06-23 10:00:00 CEST

2022-06-23 10:00:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.6.2022 klo 11.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 22.6.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n
rajan 20.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 8 543 398
osakkeeseen, mikä vastaa 6,15 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|         |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|         |ja äänistä |ja äänistä  |laskettu |ja äänten       |
|         |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais-       |
|         |-      |-      |(A+B)  |määrä         |
|         |määrä)   |neiden   |     |           |
|         |      |kautta   |     |           |
|         |      |(B:n    |     |           |
|         |      |yhteismäärä)|     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|1,98 %   |4,17 %   |6,15 %  |138 921 750      |
|saavuttamisen tai |      |      |     |           |
|rikkoutumisen   |      |      |     |           |
|jälkeen      |      |      |     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä    |1,29 %   |3,31 %   |4,60 %  |           |
|liputusilmoi-   |      |      |     |           |
|tuksessa     |      |      |     |           |
|ilmoitettu osuus |      |      |     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/  |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN|äänten    |äänten    |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi    |lukumäärä  |lukumäärä  |       |       |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|       |Suora     |Välillinen  |Suora     |Välillinen  |
|       |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja |(AML 9:5)   |(AML 9:6 ja  |
|       |       |9:7)     |       |9:7)     |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318 |540 916   |2215 574   |0,39 %    |1,59 %    |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|SUBTOTAL A  |2756 490   |       |1,98 %    |       |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-   |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen    |     |      |      |ja    |äänten %-osuus|
|luonne     |     |      |      |äänten  |       |
|        |     |      |      |lukumäärä |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Right to recall|N/A   |N/A     |Physical  |1423 032 |1,02 %    |
|lent securities|     |      |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Equity Linked |19/07/202|19/07/2022 |Käteinen  |627 779  |0,45 %    |
|Swap on Basket |2    |      |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033 |Käteinen  |201 883  |0,15 %    |
|to Basket   |3    |asti    |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033 |Käteinen  |480 000  |0,35 %    |
|        |3    |asti    |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen  |1186 400 |0,85 %    |
|        |3    |asti    |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call  |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen  |681 414  |0,49 %    |
|Warrant    |3    |asti    |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put   |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen  |1186 400 |0,85 %    |
|Warrant    |3    |asti    |      |     |       |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|        |     |      |Yhteensä B |5786 908 |4,17 %    |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi      |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|        |ja äänistä  |rahoitusvälineiden   |          |
|        |      |kautta         |          |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société    |0,39 %   |2,82 %         |3,21 %       |
|Générale S.A. |      |            |          |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société    |0,00 %   |1,35 %         |1,35 %       |
|Générale    |      |            |          |
|Effekten Gmbh |      |            |          |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Codéis     |1,59 %   |0,00 %         |1,59 %       |
|Securities S.A.|      |            |          |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa
ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia
tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme
liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian
Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
6008b44e6299446045c908d9eaf59fe2%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C637
799162931958329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FVFQZAjYWbt%2FaDA6E7P2xMzo8nHRPROBO%2BH9
n4Ct1Fw%3D&reserved=0)