2023-03-24 13:00:00 CET

2023-03-24 13:00:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Ilkka Oyj - Tilinpäätös ja toimintakertomus

Ilkka Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu


Ilkka Oyj                Pörssitiedote 24.3.2023, klo 14.00

ILKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2022 ON JULKAISTU

Ilkka Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin. Vuosikertomus vuodelta 2022 pdf-muodossa on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille. Ilkka Oyj ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Ilkka Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös XHTML-muodossa on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille.


ILKKA OYJ


Olli Pirhonen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj
puh. 040 766 5418JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka.com


Ilkka lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Liitteet