2024-06-14 15:00:00 CEST

2024-06-14 15:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Valmet Corporation - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä


Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 14.6.2024 klo 16.00

Valmet Oyj:lle on 14. kesäkuuta 2024 palautunut vastikkeetta yhteensä 4 560
Valmetin osaketta viivästettyjen suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien
2022-2024 ja 2023-2025 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu
kannustinjärjestelmien osallistujille ansaintajaksojen 2022 ja 2023 jälkeen.

Osakkeiden palautuksen jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 362 136 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Katri Hokkanen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi (https://www.valmet.com/fi/)

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä
laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme
työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen
edistämiseen - joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta
parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5
miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi (https://www.valmet.com/fi/) |
X (https://www.x.com/valmetglobal)|X
(IR) (https://x.com/ValmetIR)|LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valmet/)
|Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation)|YouTube (https://www.youtu
be.com/c/Valmet/featured)|Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal)|Inst
agram (IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena)|

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)