2007-03-28 16:51:33 CEST

2007-03-28 16:51:33 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Vacon - Yhtiökokouksen päätökset

Vacon Oyj:n yhtiökokous


Vacon Oyj, Pörssitiedote 28.3.2007 klo 17:50

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 28.3.2007.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Osingoksi
vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Vacon Oyj:n vuoden 2006 tilinpäätös vahvistettiin.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen
mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 9.888.728 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja maksupäivä 11.4.2007.

Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2006. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen
Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Kalle Heikkinen, Mauri Holma, Jan Inborr
ja Veijo Karppinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr
valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
peruspalkkio, joka on 1.000 euroa kuukaudessa, ja lisäpalkkio, joka
on enintään 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle
päätettiin maksaa hallituksen jäsenen peruspalkkio ja lisäpalkkio
kaksinkertaisena.

Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta osakeannilla. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden
osakeyhtiölain johdosta. Hallituksen ehdotukset on selostettu
pörssitiedotteessa 9.3.2007.

Kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti.

VACON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vacon Oyj, Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Puh. 040 837 1510, Sähköposti:
vesa.laisi@vacon.com
Hallituksen puheenjohtaja Jan Inborr, Ahlström Capital Oy, Puh. 0500
203 612, Sähköposti: jan.inborr@ahlstromcapital.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus